Wet- en regelgeving bijgebouwen

Of er een vergunning nodig is voor het bouwen van een bijgebouw is afhankelijk van een aantal zaken. Globaal gaat het om de volgende punten maar informeer altijd bij uw gemeente naar de specifieke regels:

O.a. bepaalt het gebruik van van het bijgebouw of er een vergunning nodig is. Binnen de 4 meter afstand ten opzichte van de woning moet het bijgebouw namelijk gelijk of ondergeschikt zijn in gebruik aan het hoofdgebouw. Buiten die 4 meter moet het altijd ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Het maximaal te bebouwen gebied op uw perceel is een vastgesteld aantal m² waarop u vergunningvrij mag bouwen. Gaat u hier overheen, dan moet u een vergunning aanvragen. 

Het vastgestelde aantal m² is een bepaald percentage van het totale achtererf. Een bijgebouw plaatsen op het voorerf is in principe altijd vergunningplichtig. Buiten een afstand van 4 meter ten opzichte van de woning mag het bijgebouw altijd 3 meter hoog zijn. Hoger bouwen dan 3 meter kan maar er gelden dan wel specifieke eisen. 

In veel gevallen kan een vergunning-traject complet zijn. Uiteraard helpen wij u graag met uw vergunningsaanvraag.

Bijgebouwen - hout look

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u graag een vrijblijvend gesprek?


Oranjeprojecten.nl

Zomereik 63

2498 BT Den Haag

Tel: 015 3614615

E-mail: info@oranjeprojecten.nl