Wet- en regelgeving zorgwoningen

Het plaatsen van een mantelzorgwoning is in principe vergunningvrij maar niet regelvrij. Globaal gelden de volgende regels:

De woning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen. Hiervan moet minstens één persoon mantelzorg ontvangen of verlenen.

 Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of ander deskundige persoon of instantie.

 De mantelzorgwoning is vergunningvrij maximaal 100 m2 groot. Alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning mag gebruikt worden als leefruimte.

 De mantelzorgwoning mag alleen geplaatst worden bij een bestaande woning op het achtererfgebied. Staat de mantelzorgwoning minder dan 4 meter van de hoofdwoning dan mag de zorgwoning niet hoger zijn dan 5 meter en ook niet hoger zijn dan de hoofdwoning.

 Staat de mantelzorgwoning op een afstand van meer dan 4 meter van de hoofdwoning dan mag de zorgwoning niet hoger dan 3 meter. Is deze voorzien van een schuin dak dan mag de goothoogte niet hoger zijn dan 3 meter.    

 Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Zorgwoningen

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u graag een vrijblijvend gesprek?


Oranjeprojecten.nl

Zomereik 63

2498 BT Den Haag

Tel: 015 3614615

E-mail: info@oranjeprojecten.nl